Alimentatie

De jaarlijkse wettelijke indexering van alle alimentaties is voor 2018 vastgesteld op 1,5%. Deze verhoging zal ingaan op 1 januari 2018 en is verplicht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Partneralimentatie

Als een van de echtgenoten of geregistreerde partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Wij bespreken met u uw rechten en plichten onder meer aan de hand van onze alimentatieberekeningen. Als u en uw (aanstaande) ex partner het niet met elkaar eens kunnen worden, kan de rechter een bedrag vaststellen.

Voor de duur van partneralimentatie gelden wettelijke termijnen, afhankelijk van de duur van het huwelijk en of er kinderen zijn. De betalingsverplichting stopt automatisch na twaalf jaar of als de ex-partner opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. In andere gevallen, bijvoorbeeld als de ex-partner gaat werken of gaat samenwonen, kan dit een reden zijn om de hoogte van de alimentatie te herzien of zelfs te beëindigen.

Kinderalimentatie

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze hiervoor een financiële regeling afspreken. De gemaakte afspraken komen in het ouderschapsplan te staan. Lukt dat niet, dan stelt de rechter het bedrag vast.

De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot uw kind 18 jaar wordt. Tussen de 18 en de 21 geldt een voortgezette onderhoudsplicht voor de kosten van levensonderhoud en studie; daarna eindigt de onderhoudsplicht. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen, heeft dit invloed op de hoogte van het bedrag. De meeste ouders spreken natuurlijk af dat zij ook daarna hun kinderen financieel blijven steunen zolang zij een studie of opleiding volgen.

Formulieren

Download hier de Checklist alimentatie.

Van der Loeff familierecht advocaten  |  A.J. Ernststraat 595-E  |  1082 LD Amsterdam  |  +31 (0)20 – 787 0811  |  info[@]vanderloeff.nl

Website by orangecowboys