Het echtpaar dat mijn spreekkamer binnenkwam was goed voorbereid; alle bankafschriften, jaaropgaven, belastingaangiften en dergelijke werden op tafel gelegd. Het stoorde hen dat één ding niet was gelukt, namelijk precies te begrijpen wat het effect was van hun huwelijksvoorwaarden.

Uw huwelijksvoorwaarden

Weet u hoe uw huwelijksvoorwaarden eruit zien, althans: wat erin staat? Meer dan 80 procent van de echtparen kan vlak na hun huwelijk al niet meer vertellen hoe ze de belangrijkste onderwerpen hebben geregeld. Het bezoek aan de notaris vindt vaak pas vlak voor de trouwerij plaats. Dan raakt het ondergesneeuwd door veel leukere onderwerpen als het feest, de jurk en de huwelijksreis.

Akte

In de akte van dit echtpaar stond een periodiek verrekenbeding. Ze hadden ieder jaar moeten verrekenen. Dit beding komen we veel tegen, maar gelukkig steeds minder, want men vergeet deze afspraak toch en verrekent dus nooit. Het gevolg is meestal dat aan het einde van het huwelijk alles wat ze hebben opgebouwd, wordt verdeeld. Dat was nu ook het geval. Ze waren er gelukkig helemaal tevreden mee: het was makkelijk en dat was ook precies hun wens geweest.

Jaarlijks verrekenen

Hoe doe je dat jaarlijks verrekenen? Dat is best een precies werkje, maar niet moeilijk. Belangrijk is een goede en gescheiden administratie van ieders inkomen en vermogen. Open een gezamenlijke rekening waarvan alle kosten van de huishouding worden betaald en waarop ieder een even groot percentage van zijn inkomen stort. Eén keer per jaar tel je de inkomens over het vorige jaar bij elkaar op en trek je wat beiden hebben bijgedragen aan de kosten ervan af. Het saldo wordt 50/50 gedeeld. Dat geldt voor beide partijen. Ieder maakt de helft van het saldo over naar de privérekening van de ander of schrijft een schuldbekentenis. Bewaar wel de bewijzen.

Ouderschapsplan

Zo staat het in de meeste ouderschapsplannen: de kinderen zijn 50% van de schoolvakanties en feestdagen bij hun vader en moeder. Maar dan: hoe voer je dat uit? In een groot aantal gevallen regelen ouders de verdeling samen; soms is gedetailleerd beschreven welke vakanties de kinderen bij wie zijn.

Meestal gaat dit wel goed, maar niet altijd. Ik wil het hier hebben over de korte schoolvakanties van één week, zoals bijvoorbeeld de voorjaarsvakantie. Ik heb gemerkt dat die vakanties vaak problemen opleveren. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wanneer zo’n vakantie begint en eindigt.

Begin en einde van de schoolvakantie: mogelijkheden

De ene ouder zoekt op internet naar de vakantiekalender van school en leest dan dat van maandag t/m vrijdag de school gesloten is vanwege een vakantie. Dat is dan de vakantieperiode.

Een andere ouder vindt dat de vakantie in het weekend begint en eindigt, omdat de huur van een vakantiehuisje van zaterdagmiddag tot zaterdagochtend een week later loopt.

Weer een ander vindt dat een week vakantie twee weekenden omvat: de vakantie begint als de kinderen de laatste schooldag hebben gehad en eindigt als ze weer naar school moeten.

De rechter

Omdat niet iedereen erin slaagt om hier samen uit te komen, wordt regelmatig in kort geding geprocedeerd over de uitleg van die 50-50 verdeling van schoolvakanties. Vaak ook nog op het laatste moment, met alle spanningen en irritaties van dien.

Al ruim 10 jaar geleden besliste het Gerechtshof in Leeuwarden dat de beleving van een kind bepalend is voor de duur van de vakanties. Je moet door de ogen van je kind kijken. Voor hem of haar begint de vakantie op de laatste schooldag en eindigt pas op de eerste schooldag na de vakantie. Dat betekent dat vakanties van 1 week in beginsel 2 weekenden omvatten. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor een reguliere weekendregeling. Die zou dan na iedere vakantie moeten verspringen. Dat kan lastig zijn.

Ons advies

Ons advies: begin op tijd met elkaar te praten over de verdeling van de schoolvakanties, maar ook over het moment waarop ze beginnen en eindigen. Dat voorkomt veel stress en kan advocaatkosten besparen. Op die manier kun je ook maatwerk maken, waardoor ieders belangen –in de 1e plaats natuurlijk die van de kinderen- gediend worden. Kom je er samen niet uit, dan kan een gesprek met een mediator uitkomst bieden. Wij kunnen ook als mediator jullie helpen een mooie oplossing te vinden. Wat een rechter zal oordelen is wel duidelijk.

Zijn Nederlanders echt de beste opvoeders ter wereld, zoals in het onlangs verschenen boek ‘De gelukkigste kinderen van de wereld’ wordt beweerd? Voor velen is het grootbrengen van kinderen tot zelfstandige en vooral ‘gelukkige’ volwassenen het doel. Maar is dat laatste wel het belangrijkste criterium om de opvoeding te beoordelen? Hoe meet je geluk eigenlijk?

Hoogleraar pedagogiek Micha de Winter

Het onderwerp lokte meteen commentaar uit, maar iedereen wil natuurlijk best beamen dat wij het goed doen. Dat het toch vaak tobben is voor de ouders is algemeen bekend. Hoogleraar pedagogiek Micha de Winter geeft voor hen nog eens helder de lijnen aan: “Uit onderzoek weten we dat kinderen behoefte hebben aan grenzen, want die bieden ook veiligheid en structuur. Een grenzeloze opvoeding is dus niet goed. Het mengsel van steun en toezicht luistert heel nauw, je kunt niet een van de twee weglaten. Het is dus goed om ruimte te geven aan je kinderen maar ze hebben net zoveel behoefte aan grenzen en duidelijkheid.”

Meer verplichtingen voor ouders

Behalve ‘goed’ opvoeden hebben ouders meer verplichtingen. De wetgever breidt die af en toe verder uit. Onze hoogste rechter heeft een paar maanden geleden nog eens duidelijk gemaakt dat ouders ook ná de meerderjarigheid van hun kinderen meer verplichtingen hebben dan menigeen vermoedde. De Hoge Raad bevestigde: totdat een kind 21 jaar oud is, kunnen ouders hun kind niet verplichten om te gaan werken en zelf in zijn onderhoud te voorzien.

Nederlandse kinderen gelukkigste ter wereld

Kort gezegd: zelfs als het kind kan werken, maar niet eens solliciteert, moeten de ouders blijven betalen. Misschien reden temeer waarom uit onderzoek van Unicef blijkt, dat Nederlandse kinderen, zo niet de gelukkigste ter wereld, in elk geval het meest tevreden zijn met hun ouders.
Het nieuwe jaar is begonnen en dat is voor velen aanleiding om niet alleen met een schone, maar ook een geheel nieuwe lei te beginnen. Voor sommigen begint dat met het besluit om te scheiden. Een prettige scheiding bestaat niet. Wel een die goed en zorgvuldig wordt aangepakt, al was het maar vanwege de 70.000 kinderen die jaarlijks met een scheiding te maken krijgen. Een paar tips:

Tip 1:

Blijf op je gezondheid letten. Een scheiding vergt kracht en uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Sporten vergroot je weerstand.

Tip 2:

Hou je kinderen goed in de gaten. Zij komen vaak aandacht tekort. Met alle energie die het de ouders kost, vergeten zij onbedoeld om voldoende tijd aan de kinderen te besteden. Juist in deze moeilijke periode hebben zij zo hard liefde en geborgenheid nodig. Let ook op of zij een ander klankbord nodig hebben, zoals oma of opa.

Tip 3:

Maak heldere afspraken over de financiën: hoe worden de kosten van de huishouding en van het gezin in de eerste periode betaald? Voorkom daarmee ook toekomstige onenigheid over fiscale consequenties. Bijvoorbeeld: als een (ex-)partner aan de ander een bedrag betaalt voor de huishoudelijke lasten en er niets is afgesproken, kan de ontvangende partner op een later tijdstip geconfronteerd worden met een belastingaanslag over dat bedrag.

Tip 4:

Probeer al in een vroeg stadium zoveel mogelijk spullen te verdelen. Dat schept goodwill en vertrouwen. Ruim op en schep orde.

Tip 5:

Zoek een advocaat-mediator, of tenminste een advocaat, die gespecialiseerd is in familierecht. Dat kan via de site www.verenigingfas.nl. Ook ons kantoor kunt u daarop vinden. Wij zijn gevestigd op een gunstige locatie boven een van de mooiste winkelcentra van Nederland, waar men gratis kan parkeren op 15 minuten van het Gooi.