Curatele, bewind, mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om volwassenen, die verminderd bekwaam zijn door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, dementie of verslaving te helpen bij het nemen van beslissingen of het aangaan van overeenkomsten.

De kantonrechter kan een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. De betrokkene kan hier zelf om vragen, maar ook de partner en familieleden tot in de vierde graad (ouders, grootouders, enz.). Als degene om wie het gaat nog minderjarig is, kan ook de voogd de maatregel vragen.

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

Curatele is voor mensen die hun financiële én persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Degene die onder curatele staat, is voor de wet handelingsonbekwaam.

Bewind voor financiële beslissingen

Bewind is voor mensen die hun financiële zaken niet goed kunnen regelen. De bewindvoerder neemt beslissingen over het geld en de goederen van de betrokkene. Volwassenen die onder bewind staan, blijven handelingsbekwaam. Zij mogen dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam.

Formulieren

Als er nog geen beschermingsmaatregel voor de betrokkene is, kunt u een van de twee volgende formulieren gebruiken:

Download hier een Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap.

Download hier de Verzoek tot onder curatele stelling.

 

Is er al wel bewind en/of mentorschap, maar biedt die maatregel niet voldoende bescherming, dan kunt u het volgende formulier gebruiken:

Download hier het Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap.

Van der Loeff familierecht advocaten  |  A.J. Ernststraat 595-E  |  1082 LD Amsterdam  |  +31 (0)20 – 787 0811  |  info[@]vanderloeff.nl

Website by orangecowboys