Huwelijksvermogen

Indien een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt ontbonden (waarbij van tevoren geen huwelijkse of partnerschapvoorwaarden bij de notaris zijn vastgelegd), geldt voor de wet automatisch dat alle bezittingen en schulden (de huwelijksgemeenschap) van beide partners samen zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen wie wat heeft ingebracht.

Op de dag dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank wordt deze huwelijksgemeenschap officieel ontbonden. Per die datum wordt gekeken welke bezittingen en schulden er zijn om deze tussen de beide partners te verdelen.

Bezittingen en schulden die dateren van na de indiening van het echtscheidingsverzoek maken geen deel meer uit van de te ontbinden huwelijksgemeenschap.

Hebt u wel huwelijksvoorwaarden, dan zullen die aangeven, op welke wijze er na de scheiding afgerekend moet worden. Ook hebben aanvullende regelingen uit wet en rechtspraak daar grote invloed op. Wij zullen u daarbij helder en duidelijk adviseren en begeleiden.

Formulieren

Download hier het formulier Checklist bezittingen en schulden.

Van der Loeff familierecht advocaten  |  A.J. Ernststraat 595-E  |  1082 LD Amsterdam  |  +31 (0)20 – 787 0811  |  info[@]vanderloeff.nl

Website by orangecowboys