Internationaal

Steeds vaker spelen internationale aspecten een rol in personen- en familierecht. Bijvoorbeeld omdat een huwelijk in het buitenland is gesloten, de kinderen in het buitenland zijn geboren of omdat de partners niet dezelfde nationaliteit hebben. Daarbij moet ten eerste worden bepaald in welk land en bij welke rechter moet worden geprocedeerd. En ten tweede: welk recht door de rechter moet worden toegepast.

De afgelopen jaren is er in de media veel aandacht geweest voor het stijgende aantal kinderontvoeringen. Met landen die het Haags Kinderontvoeringsverdrag hebben getekend werkt Nederland samen om het kind zo snel mogelijk terug te halen naar het land van waar het is meegenomen. Snelheid van handelen en een gedegen kennis van internationale regelingen zijn hierbij cruciaal.

Van der Loeff familierecht advocaten heeft ruime ervaring met internationale scheidingen en kinderontvoeringen. Wij zijn op de hoogte van de actuele Europese verordeningen en internationale verdragen die hierbij van toepassing zijn.

Van der Loeff familierecht advocaten  |  A.J. Ernststraat 595-E  |  1082 LD Amsterdam  |  +31 (0)20 – 787 0811  |  info[@]vanderloeff.nl

Website by orangecowboys