Mediation

Scheidingsbemiddeling of mediation is het oplossen van een geschil door de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Mediation gaat uit van een win-winsituatie, waarbij rekening wordt gehouden met de (juridische en financiële) situatie én de gevoelens van beide partijen. De mediator adviseert onpartijdig bij het maken van zakelijke afspraken en helpt bij elk geschil een oplossing te vinden die voor beide partners aanvaardbaar is.

Mediation Amsterdam

Het familierecht is een specifiek rechtsgebied. Zo specifiek dat men vaak een specialist nodig heeft. Negeer advocaten die een snel en goedkoop pakket aanbieden voor een scheiding. De ervaring leert dat dit in veel gevallen tot benadeling van de zwakkere partij of – anders gezegd – tot bevoordeling van de sterkere partij leidt. Een onrechtvaardige regeling legt een bommetje onder de afspraken. Vaak zal de benadeelde partij daarmee uiteindelijk niet meer mee kunnen leven. Zo komen steeds meer mensen alsnog bij een advocaat terecht, met het verzoek om alsnog een rechtvaardige regeling voor elkaar te krijgen. Een advocaat zal dan proberen om te redden, wat er nog te redden valt. Maar dat valt vaak niet mee, als de cliënt al een handtekening heeft gezet onder een convenant…

Als u samen eruit wil komen, benader dan een mediator. Mediation vraagt veel eigen inzet. Een mediator zal beide partijen vragen om tegenover elkaar verklaren, dat zij zich allebei serieus willen inzetten om een compromis te bereiken. Mediation of niet: veel kunt u zelf doen, van het verzamelen van gegevens en documenten voor het inventariseren van de financiën tot het opstellen van een begroting. Dat bespaart in elk geval kosten. Procedeer in een scheiding niet om het principe; dat is zonde van het geld.

Zoek een advocaat-mediator, of tenminste een advocaat, die gespecialiseerd is in het familierecht. Dat kan via de site https://www.verenigingfas.nl/. Ook ons kantoor kunt u daarop vinden. Wij zijn gevestigd op een gunstige locatie in Amsterdam, waar men gratis kan parkeren. Op 15 minuten van het Gooi.

Mediation helpt partners om betrekkelijk snel en in goed onderling overleg de scheiding tot stand te brengen. Daarbij is mediation goedkoper dan langdurige juridische procedures omdat de kosten van een tweede advocaat worden uitgespaard.Onze advocaten zijn ervaren mediators en zijn aangesloten bij de vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Formulieren

Download hier een Voorbeeld mediation overeenkomst.

Download hier de Gedragsregels voor mediators van de vFAS.

Van der Loeff familierecht advocaten  |  A.J. Ernststraat 595-E  |  1082 LD Amsterdam  |  +31 (0)20 – 787 0811  |  info[@]vanderloeff.nl

Website by orangecowboys