Berichten

Het is, helaas, een bekend verhaal: Vader wordt slechter en een van de kinderen neemt de financiën over. Op een gegeven moment zit er niets anders op dan dat vader wordt opgenomen in een verpleeghuis. Na een aantal jaren overlijdt vader, en de zoon, die toch al de financiën deed, biedt aan om ook aangifte erfbelasting te verzorgen en de nalatenschap af te wikkelen. De andere kinderen vertrouwen hun broer volledig en vinden het prettig dat hij dat voor hen wil doen; zij geven ook een volmacht af.

Erfbelasting

Broer geeft aan dat er weinig meer over is van het vermogen van vader omdat er maandelijks een behoorlijk bedrag aan de overheid moest worden betaald als eigen bijdrage in de zorgkosten. De andere kinderen begrijpen dit volkomen. Maar dan valt de aanslag erfbelasting van de fiscus in de bus. Die is veel hoger dan de andere kinderen hadden verwacht: vader had toch niet zo veel vermogen meer? Telefonische informatie bij de belastingdienst leert dat de fiscus de aangifte ambtshalve heeft aangepast en de omvang van de nalatenschap op een veel hoger bedrag heeft gesteld omdat er tijdens het leven van vader geld naar de kinderen is gegaan. Deze schenkingen worden opgeteld bij het vermogen van vader bij overlijden.

Schenkingen

Schenkingen? De andere kinderen weten niets van schenkingen en vragen aan broer hoe het zit. Na veel aandringen laat de broer weten dat hij in financiële nood verkeerde met zijn bedrijf en dat vader hem graag wilde helpen. Dus ja, hij heeft schenkingen ontvangen van vader, en vader wilde dit zo. De andere kinderen denken er anders over en vragen de gehele administratie op bij hun broer. Het blijkt dat broer grote bedragen naar zichzelf heeft overgemaakt.

Wat nu? Voor de andere kinderen is het van belang om te weten dat de broer moet bewijzen dat vader het geld heeft geschonken. Anders zijn het leningen en moet de broer de leningen terugbetalen.

Aangifte erfbelasting

Maar het kan voor de broer nog slechter aflopen. De broer heeft aangeboden om de erfenis af te wikkelen en de aangifte erfbelasting te doen. In deze aangifte had de broer moeten aangeven dat hij óf geld geleend had van vader, en er dus meer geld was om te verdelen óf dat vader hem geld heeft geschonken. Dit moet een erfgenaam vermelden in de aangifte. De broer had niets over het geld dat hij van vader had ontvangen vermeld in de aangifte. De rechter rekent dit de broer zwaar aan. De broer moet het gehele bedrag dat hij van vader had ontvangen terug betalen. De nalatenschap omvat nu veel meer, namelijk ook het bedrag dat broer weer moet terugbetalen aan de nalatenschap. Maar omdat de broer heeft gezwegen over de ‘leningen’ oordeelt de rechter dat de broer ook zijn recht, als erfgenaam, op het aandeel in het door hem terug te betalen bedrag verliest.

Maak afspraken

Spreek daarom altijd af, hoe goed de verhouding tussen de kinderen ook is, om periodiek aan de andere kinderen inzage te geven in de financiën van je ouder als deze niet meer zelf zijn administratie doet. Uiteindelijk doe je hier iedereen een plezier mee en voorkom je onduidelijkheid later: het ´vier ogen principe’ geldt ook binnen familieverhoudingen.

Tip 1: In 2016 voor de laatste keer kinderalimentatie als aftrekbare schuld

Je kan in de belastingaangifte over 2016 voor de laatste keer (zie belastingdienst) de waarde van de kinderalimentatie, die je hebt betaald, als schuld in box 3 opgeven. Met ingang van 1 januari 2017 is dit niet meer mogelijk. Hoe je de waarde van de schuld moet berekenen vind je op de site van de belastingdienst (zie voorwaarden).

Tip 2: Goede afspraken maken: herziening van de aangifte

Zoals wij eerder schreven (zie blog Clasien van de Pas) is het altijd aan te bevelen om in overleg met je ex-partner aangifte te doen. Hoe minder je belasting hoeft te betalen hoe beter. Maar doet dit ook recht aan de werkelijkheid tijdens de periode van scheiding? Het kan het zijn dat jij de hypotheekrente hebt betaald en dat het gunstiger is als je ex-partner de hypotheekrente aftrekt. Jij verwacht dat de teruggave wel wordt verrekend met jou. Maar wat als dit niet gebeurd? Het Gerechtshof heeft beslist (zie beslissing) dat als met jouw toestemming de aangifte is gedaan, jij je eigen aangifte niet kan herzien om zo alsnog de hypotheekrente af te kunnen trekken. Hiervoor heb je toestemming van je ex nodig. En of deze zit te wachten op een nieuwe aanslag, en een deel van de belastingteruggave moet terugbetalen, is de vraag.

Tip 3: Wel of niet over heel 2016 fiscaal partners?

Je hebt in april 2016 besloten om te gaan scheiden en in mei 2016 betrek je een andere woning en je schrijft je op dat adres in. In augustus 2016 dien je een verzoek tot echtscheiding in. Vanaf augustus 2016 zijn jullie dan geen fiscaal partners meer. Toch kan je nog wel kiezen om over heel 2016 fiscaal partners te zijn (zie link). Dat kan, als je daarover goede afspraken maakt, veel geld schelen en is dus wederom een reden om met elkaar in gesprek te blijven.