Berichten

Tip 1: In 2016 voor de laatste keer kinderalimentatie als aftrekbare schuld

Je kan in de belastingaangifte over 2016 voor de laatste keer (zie belastingdienst) de waarde van de kinderalimentatie, die je hebt betaald, als schuld in box 3 opgeven. Met ingang van 1 januari 2017 is dit niet meer mogelijk. Hoe je de waarde van de schuld moet berekenen vind je op de site van de belastingdienst (zie voorwaarden).

Tip 2: Goede afspraken maken: herziening van de aangifte

Zoals wij eerder schreven (zie blog Clasien van de Pas) is het altijd aan te bevelen om in overleg met je ex-partner aangifte te doen. Hoe minder je belasting hoeft te betalen hoe beter. Maar doet dit ook recht aan de werkelijkheid tijdens de periode van scheiding? Het kan het zijn dat jij de hypotheekrente hebt betaald en dat het gunstiger is als je ex-partner de hypotheekrente aftrekt. Jij verwacht dat de teruggave wel wordt verrekend met jou. Maar wat als dit niet gebeurd? Het Gerechtshof heeft beslist (zie beslissing) dat als met jouw toestemming de aangifte is gedaan, jij je eigen aangifte niet kan herzien om zo alsnog de hypotheekrente af te kunnen trekken. Hiervoor heb je toestemming van je ex nodig. En of deze zit te wachten op een nieuwe aanslag, en een deel van de belastingteruggave moet terugbetalen, is de vraag.

Tip 3: Wel of niet over heel 2016 fiscaal partners?

Je hebt in april 2016 besloten om te gaan scheiden en in mei 2016 betrek je een andere woning en je schrijft je op dat adres in. In augustus 2016 dien je een verzoek tot echtscheiding in. Vanaf augustus 2016 zijn jullie dan geen fiscaal partners meer. Toch kan je nog wel kiezen om over heel 2016 fiscaal partners te zijn (zie link). Dat kan, als je daarover goede afspraken maakt, veel geld schelen en is dus wederom een reden om met elkaar in gesprek te blijven.

Vanaf 1 maart kunnen we weer aangifte doen bij de Belastingdienst. Bij een scheiding is dat geen ‘druk op de knop’ meer.

Belastingdienst

Tijdens het huwelijk ben je fiscaal partners en dat blijft zo totdat 1) een verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank en 2) ieder op een verschillend adres is ingeschreven. Totdat aan beide voorwaarden is voldaan, zie je de veranderingen in je leven niet terug in je aangifte. Ook al wil de Belastingdienst het je makkelijker maken door de inkomstenbelastingaangifte al zoveel mogelijk voor je in te vullen, bij een scheiding zul je er echt weer even voor moeten gaan zitten anders verdwaal je in de regels. De belangrijkste veranderingen betreffen het eigen huis.

Verschillende regelingen

Er zijn verschillende regelingen die naast elkaar bestaan en de begrippen zijn niet erg toegankelijk. Zolang het huis gezamenlijk eigendom blijft, is het eigenlijk het beste om samen in overleg en met hulp van een adviseur aangifte te blijven doen.

Fiscalisten

Wij werken in onze praktijk met goede en praktisch ingestelde fiscalisten die (aanstaande) ex-partners hierbij helpen. Er komt bij een scheiding al zoveel op je af dat het lastig is om dit zelf uit te zoeken. Weinigen realiseren zich dat de wijze van verdeling van de kosten fiscale gevolgen kan hebben. Vooral voor de hypotheekrente geldt, dat dit van invloed is op de belasting die ieder betaalt.

Laat je niet verrassen

Omdat de aangifte pas een jaar later wordt gedaan, kan je onaangenaam verrast worden. Bijvoorbeeld wanneer de achterblijver een onverwachte naheffing van inkomstenbelasting krijgt omdat de ander, die het huis verlaten had, de door hem of haar betaalde hypotheekrente heeft opgegeven als betaalde alimentatie. En dat is maar één voorbeeld van vele die we in de praktijk tegenkomen. Laat je dus niet verrassen.